หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
รายได้ดี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
เศรษฐกิจฟูเฟื่อง สู่เมืองน่าอยู่''
วิสัยทัศน์
'' วัดเขาถ้ำตะพาบ ''
อบต.วังหิน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
 
 
 
 
 
ขออนุญาตปลูกบ้าน
 

ใช้เอกสารอะไรบ้าง

เขียนโดย   คุณ คนอยากมีบ้าน

วันที่ 25 มี.ค. 2564 เวลา 10.23 น. [ IP : 125.25.208.44 ]  
 

สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขออนุญาต  จำนวน  1 ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชน ผู้ขออนุญาต จำนวน  1 ฉบับ
แบบแปลนการก่อสร้าง               จำนวน  1 ชุด
เอกสารช่างควบคุมการก่อสร้าง /วิศกร  จำนวน  1 ฉบับ
สำเนาโฉนด                             จำนวน 1 ฉบับ
กรณีที่ดินชื่อผู้อื่น ให้มีหนังสือยินยอมปลูกสร้างในที่ดิน 1 ฉบับ
รับรองสำเนาถูกต้องใน เอกสารทุกฉบับ


เขียนโดย   คุณ กองช่าง

วันที่ 30 มี.ค. 2564 เวลา 10.04 น. [ IP : 101.109.230.205 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-535-067