หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
รายได้ดี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
เศรษฐกิจฟูเฟื่อง สู่เมืองน่าอยู่''
วิสัยทัศน์
'' วัดเขาถ้ำตะพาบ ''
อบต.วังหิน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
 
 

แฝก  
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ก.ย. 2556
 
 
  
 

 
ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและจัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชนในตำบล
คุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-535-067