หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
รายได้ดี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
เศรษฐกิจฟูเฟื่อง สู่เมืองน่าอยู่''
วิสัยทัศน์
'' วัดเขาถ้ำตะพาบ ''
อบต.วังหิน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
 
 

แฝก  
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ก.ย. 2556
 
 
  
 

 
ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและจัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชนในตำบล
คุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-535-067