หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังหิน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
รายได้ดี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
เศรษฐกิจฟูเฟื่อง สู่เมืองน่าอยู่''
วิสัยทัศน์
'' วัดเขาถ้ำตะพาบ ''
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
อบต.วังหิน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
3
 
 
 
 
 
         
  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม
      การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคให้มีคุณภาพและน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
         
  การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนามรดกโลกห้วยขาแข้ง
      การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
      การส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรปลอดภัย
      การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
 
 
         
  การพัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
      ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
      ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการแก้ไขปัญหาความยากจน
 
 
         
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นและพัฒนาทุนทางสังคม
      ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
      ส่งเสริมและจัดการศึกษาในท้องถิ่น
      การอนุรักษ์และพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
         
  การพัฒนาขีดสมรรถนะและความสามารถในการทำงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนแบะการดำเนินงานเมืองน่าอยู่
      การพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT ) เพื่อการบริหาร
      การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
      การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-535-067