หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
รายได้ดี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
เศรษฐกิจฟูเฟื่อง สู่เมืองน่าอยู่''
วิสัยทัศน์
'' วัดเขาถ้ำตะพาบ ''
อบต.วังหิน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
 
 
 
 


-ว่าง-
ปลัด อบต.วังหิน


นางศุภธัญญกาญน์ นิลฉ่ำ
รองปลัด อบต.วังหิน
โทร : 0991212005
 
 


-ว่าง-
ผอ.กองคลัง


นางสาวพันธ์ทิพย์ อำภา
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวสวลี เล่าเกษตรวิทย์
จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวชนกนันท์ เชื้อไพบูลย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวจิตรกัญญา ผลปาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-535-067