หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
รายได้ดี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
เศรษฐกิจฟูเฟื่อง สู่เมืองน่าอยู่''
วิสัยทัศน์
'' วัดเขาถ้ำตะพาบ ''
อบต.วังหิน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
 
 
 
 


-ว่าง-
ปลัด อบต.วังหิน


นางศุภธัญญกาญน์ นิลฉ่ำ
รองปลัด อบต.วังหิน
โทร : 0991212005
 
 


นางสาวทวิฏตาฐ์ ศรีเสาวลักษณ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0989541951


จ.ส.ต.ศุภพงฐ์ชัย อมรวัฑนานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล


-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน


นางอนุรีย์ เอี่ยมสอาด
ครู คศ.1


นางสาวพนารัตน์ เจนสาริกรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางจุลัยรัตน์ นุชพุ่ม
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-535-067