หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
รายได้ดี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
เศรษฐกิจฟูเฟื่อง สู่เมืองน่าอยู่''
วิสัยทัศน์
'' วัดเขาถ้ำตะพาบ ''
อบต.วังหิน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
 
 
 
 


-ว่าง-
ปลัด อบต.วังหิน
 
 


นางศุภธัญญกาญน์ นิลฉ่ำ
รองปลัด อบต.วังหิน


-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด


ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล


นายสิทธินันท์ ธรรมสถิตย์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน


นางอนุรีย์ เอี่ยมสอาด
ครู คศ.1


นางสาวพนารัตน์ เจนสาริกรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-535-067