หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน


นางศุภธัญญกาญน์ นิลฉ่ำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
รักษาราชการแทนปลัด
โทร : 0991212005
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวทวิฏตาฐ์ ศรีเสาวลักษณ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0989541951


นางสาวพันธ์ทิพย์ อำภา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0819986565


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง