หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
รายได้ดี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
เศรษฐกิจฟูเฟื่อง สู่เมืองน่าอยู่''
วิสัยทัศน์
'' วัดเขาถ้ำตะพาบ ''
อบต.วังหิน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
 
 
 
 
 
 
ตำบลวังหิน มีการคมนาคมขนส่งทางรถยนต์เป็นเส้นทางหลัก โดยมีทางหลวงแผ่นดินใช้สัญจรระหว่าง อำเภอ ดังนี้
  ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 333 (สี่เลน)เริ่มจากอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ผ่านเข้าสู่อำเภอหนองขาหย่าง อำเภอหนองฉาง เข้าเขตอำเภอบ้านไร่ที่ตำบลวังหิน อยู่ในความรับผิดชอบของ กรมทางหลวง
  ทางหลวงแผ่นดิน สายเขาตะพาบ-วัดสิงห์ 4058 (สายอุทัยธานี - บ้านไร่)เริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333 อยู่ในความรับผิดชอบของ กรมทางหลวงชนบท
 
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
  หมู่ที่ 1 บ้านเขาวงษ์พรหมจรรย์ ได้แก่ คลองน้ำมน,คลองบอน,ห้วยขุนแก้ว
  หมูที่ 2 บ้านวังพง ได้แก่ ห้วยบุ่งแฉลบ, คลองห้วยคต ,ลำห้วยน้อย
  หมู่ที่ 3 บ้านวังหิน ได้แก่ คลองห้วยคต
  หมู่ที่ 4 บ้านใหม่วังหิน ได้แก่ คลองห้วยคต, คลองหนองปลิง
  หมู่ที่ 5 บ้านบุ่งโก ได้แก่ คลองห้วยคต ,คลองเรือ, ฝายโตนด
  หมู่ที่ 6 บ้านหนองยาว ได้แก่ คลองห้วยคต , ลำห้วยคลองตะขาบ
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ฝาย, ทำนบ บ่อน้ำตื้น บ่อโยก,บ่อบาดาล ประปา
1 บ้านเขาวงษ์พรหมจรรย์ 2 3   4   3
          (ใช้งานได้ 2 ตัว)
2 บ้านวังพง 3 70   3   2
3 บ้านวังหิน - 3   1   1
4 บ้านใหม่วังหิน 2 4   3   3
5 บ้านบุ่งโก 3 10   3   3
6 บ้านหนองยาว 2 2   2   2
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-535-067