หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
รายได้ดี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
เศรษฐกิจฟูเฟื่อง สู่เมืองน่าอยู่''
วิสัยทัศน์
'' วัดเขาถ้ำตะพาบ ''
อบต.วังหิน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
 
 
 
 
 
 
ตำบลวังหิน มีการคมนาคมขนส่งทางรถยนต์เป็นเส้นทางหลัก โดยมีทางหลวงแผ่นดินใช้สัญจรระหว่าง อำเภอ ดังนี้
  ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 333 (สี่เลน)เริ่มจากอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ผ่านเข้าสู่อำเภอหนองขาหย่าง อำเภอหนองฉาง เข้าเขตอำเภอบ้านไร่ที่ตำบลวังหิน อยู่ในความรับผิดชอบของ กรมทางหลวง
  ทางหลวงแผ่นดิน สายเขาตะพาบ-วัดสิงห์ 4058 (สายอุทัยธานี - บ้านไร่)เริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333 อยู่ในความรับผิดชอบของ กรมทางหลวงชนบท
 
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
  หมู่ที่ 1 บ้านเขาวงษ์พรหมจรรย์ ได้แก่ คลองน้ำมน,คลองบอน,ห้วยขุนแก้ว
  หมูที่ 2 บ้านวังพง ได้แก่ ห้วยบุ่งแฉลบ, คลองห้วยคต ,ลำห้วยน้อย
  หมู่ที่ 3 บ้านวังหิน ได้แก่ คลองห้วยคต
  หมู่ที่ 4 บ้านใหม่วังหิน ได้แก่ คลองห้วยคต, คลองหนองปลิง
  หมู่ที่ 5 บ้านบุ่งโก ได้แก่ คลองห้วยคต ,คลองเรือ, ฝายโตนด
  หมู่ที่ 6 บ้านหนองยาว ได้แก่ คลองห้วยคต , ลำห้วยคลองตะขาบ
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ฝาย, ทำนบ บ่อน้ำตื้น บ่อโยก,บ่อบาดาล ประปา
1 บ้านเขาวงษ์พรหมจรรย์ 2 3   4   3
          (ใช้งานได้ 2 ตัว)
2 บ้านวังพง 3 70   3   2
3 บ้านวังหิน - 3   1   1
4 บ้านใหม่วังหิน 2 4   3   3
5 บ้านบุ่งโก 3 10   3   3
6 บ้านหนองยาว 2 2   2   2
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-535-067