หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 

 
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการยกย่องผู้ปฏิบัติงาน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 เม.ย. 2564 เวลา 14.12 น. โดย คุณ พนารัตน์ เจนสาริกรณ์

ผู้เข้าชม 17 ท่าน