หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 

 
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ต.ค. 2563 เวลา 12.40 น. โดย คุณ พนารัตน์ เจนสาริกรณ์

ผู้เข้าชม 19 ท่าน