หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
รายได้ดี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
เศรษฐกิจฟูเฟื่อง สู่เมืองน่าอยู่''
วิสัยทัศน์
'' วัดเขาถ้ำตะพาบ ''
อบต.วังหิน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
 
 
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการยกย่องผู้ปฏิบัติงาน [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 26  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)  
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-535-067