หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
รายได้ดี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
เศรษฐกิจฟูเฟื่อง สู่เมืองน่าอยู่''
วิสัยทัศน์
'' วัดเขาถ้ำตะพาบ ''
อบต.วังหิน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
 
 
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 6 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 16 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
การมีส่วนร่ามของผู้บริหารการแสดงออกถึงการต่อต้านการคอรัปชั่่น [ 11 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 อบต.วังหิน รอบ 12 เดือน [ 26 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 26 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมณ พ.ศ.2565 [ 26 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมแลความโปร่งใส ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2565 [ 18 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการยกย่องผู้ปฏิบัติงาน [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 70  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-535-067