หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
รายได้ดี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
เศรษฐกิจฟูเฟื่อง สู่เมืองน่าอยู่''
วิสัยทัศน์
'' วัดเขาถ้ำตะพาบ ''
อบต.วังหิน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
 
 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผ่นพับ ประมวลจริยะธรรม [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 34  
 
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต งบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
ส่งเสริมกิจกรรมการทุจริต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมพนักงานส่วนตำบลแสดงเจตจำนงต้านการทุจริต [ 9 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 (รอบ 12 เดือน) [ 14 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เรื่อง เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 8 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนวรวม [ 8 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-535-067