หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
รายได้ดี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
เศรษฐกิจฟูเฟื่อง สู่เมืองน่าอยู่''
วิสัยทัศน์
'' วัดเขาถ้ำตะพาบ ''
อบต.วังหิน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์     16 ส.ค. 2564 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอขอบคุณ บริษัท คร๊าฟท์คอนเทนเนอร์ จำกัด มอบเตียงกระดาษ จำนวน 10 เตียง เพื่อให้กับศูนย์สถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) และศูนย์พักคอย(Community Isolation)อบต.วังหิน  13 ส.ค. 2564 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน  11 ส.ค. 2564 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจกถุงยังชีพกรณีกักตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)  6 ส.ค. 2564 79
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าว  22 ก.ค. 2564 95
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564  22 ก.ค. 2564 107
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อกำหนดออกตามความในมาตร 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถากรรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่24)ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2564  2 ก.ค. 2564 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการสำหรับโรงเรียนและสถานศึกษา  2 ก.ค. 2564 81
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดอุทัย เรื่องมาตรการการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   2 ก.ค. 2564 81
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดอุทัย เรื่องกำหนดมาตรการผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง  2 ก.ค. 2564 124
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-535-067