หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
รายได้ดี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
เศรษฐกิจฟูเฟื่อง สู่เมืองน่าอยู่''
วิสัยทัศน์
'' วัดเขาถ้ำตะพาบ ''
อบต.วังหิน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
 
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เรื่องรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน  19 พ.ค. 2564 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   13 พ.ค. 2564 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2   10 พ.ค. 2564 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์งานสถิติจังหวัดอุทัยธานี   6 พ.ค. 2564 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ (กัญชา)  28 เม.ย. 2564 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 19)   27 เม.ย. 2564 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 19)  26 เม.ย. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานกาณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  26 เม.ย. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์และร่วมโหวตเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี  26 เม.ย. 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เรื่องการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  23 เม.ย. 2564 122
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-535-067