หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
รายได้ดี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
เศรษฐกิจฟูเฟื่อง สู่เมืองน่าอยู่''
วิสัยทัศน์
'' วัดเขาถ้ำตะพาบ ''
อบต.วังหิน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
 
 
 
 

 
ประชุม คณะผุู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564  
 

วันพฤหัสบดี  4 มีนาคม  2564  เวลา 16.00 น. นายธีรชัย บัวประทุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล   พนักงานจ้างภารกิจ  พนักงานจ้างเหมาบริหาร ประจำเดือนมีนาคม  2564
   สำนักปลัด ประชาสัมพันธ์ให้การให้ความรู้(MK) เรื่อง ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินกงานของหน่วยของรัฐ (คู่มือ มือประเมิน ITA) ผ่านhttps://www.wanghin-uthai.go.th  เรียบร้อยแล้ว

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มี.ค. 2564 เวลา 14.57 น. โดย คุณ พนารัตน์ เจนสาริกรณ์

ผู้เข้าชม 72 ท่าน

 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-535-067