หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
รายได้ดี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
เศรษฐกิจฟูเฟื่อง สู่เมืองน่าอยู่''
วิสัยทัศน์
'' วัดเขาถ้ำตะพาบ ''
อบต.วังหิน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
 
 
 
 

 
ประชุม คณะผุู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563  

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันศุกร์ที่ 4  ธันวาคม  2563 นายธีรชัย บัวประทุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมา  ประชุมประจำเดือนธันวาคม  2563  
1.กองคลัง ได้มีหัวข้อประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ  2564  เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบและรับทราบ
2.สำนักปลัด แจ้งให้บุคลากร ทราบเกี่ยวกับ MK (องค์ความรู้)  คู่มือเกี่ยวผลประโยชน์ซับซ้อนไว้ในเว็บไซด์ของหน่วยงาน /คู่มือแนวทางปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/คู่มือการยืมทรัพย์สิน/คู่มือปฏิบัติงานมาตรให้บริการประชาชน  ใน https://www.wanghin-uthai.go.th/จึงขอแจ้งให้ในที่ประชุมทราบ
  

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ธ.ค. 2563 เวลา 14.02 น. โดย คุณ พนารัตน์ เจนสาริกรณ์

ผู้เข้าชม 15 ท่าน

 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-535-067