หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
รายได้ดี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
เศรษฐกิจฟูเฟื่อง สู่เมืองน่าอยู่''
วิสัยทัศน์
'' วัดเขาถ้ำตะพาบ ''
อบต.วังหิน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
 
 
 
 

 
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน มีการจัดประชุมพนักงานและหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประจำทุกเดือนเน้นย้ำเรื่องป้องกันการทุจริตและในการปฏิบัติราชการ เน้นให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปฏิบัติราชการตามระเบียบฯ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.พ. 2564 เวลา 17.33 น. โดย คุณ พนารัตน์ เจนสาริกรณ์

ผู้เข้าชม 85 ท่าน

 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-535-067