หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
รายได้ดี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
เศรษฐกิจฟูเฟื่อง สู่เมืองน่าอยู่''
วิสัยทัศน์
'' วัดเขาถ้ำตะพาบ ''
อบต.วังหิน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
 
 
 
 

 
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 มี.ค. 2564 เวลา 09.43 น. โดย คุณ พนารัตน์ เจนสาริกรณ์

ผู้เข้าชม 101 ท่าน

 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-535-067