หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
รายได้ดี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
เศรษฐกิจฟูเฟื่อง สู่เมืองน่าอยู่''
วิสัยทัศน์
'' วัดเขาถ้ำตะพาบ ''
อบต.วังหิน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
 
 
 
 

 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน  
 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองคืการบริหารส่ววนตำบลวังหิน ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2563  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ส.ค. 2563 เวลา 12.22 น. โดย คุณ พนารัตน์ เจนสาริกรณ์

ผู้เข้าชม 152 ท่าน

 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-535-067