หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
รายได้ดี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
เศรษฐกิจฟูเฟื่อง สู่เมืองน่าอยู่''
วิสัยทัศน์
'' วัดเขาถ้ำตะพาบ ''
อบต.วังหิน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
 
 
 
 
 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
https://itas.nacc.go.th/go/iit/ucxi0b
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ประจำปีงบประมาณ 2562
ได้ในช่องทาง ดังต่อไปนี้

https://itas.nacc.go.th/go/iit/ucxi0b

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ค. 2562 เวลา 11.59 น. โดย คุณ พนารัตน์ เจนสาริกรณ์

ผู้เข้าชม 59 ท่าน

 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-535-067