หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
รายได้ดี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
เศรษฐกิจฟูเฟื่อง สู่เมืองน่าอยู่''
วิสัยทัศน์
'' วัดเขาถ้ำตะพาบ ''
อบต.วังหิน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
 
 
 
 
 
ภาษีบำรุงท้องถิ่น เริ่มจากที่ดินโรงเรือนและป้าย ภาษีประกอบค้าขาย ท่านต้องใช้ทะเบียนพาณิชย์  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 พ.ย. 2560 เวลา 10.06 น. โดย คุณ พนารัตน์ เจนสาริกรณ์

ผู้เข้าชม 347 ท่าน

 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-535-067