หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
รายได้ดี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
เศรษฐกิจฟูเฟื่อง สู่เมืองน่าอยู่''
วิสัยทัศน์
'' วัดเขาถ้ำตะพาบ ''
อบต.วังหิน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
 
 
 
 


นายเร่ง เปาจีน
ประธานสภาองค์ อบต.วังหิน
โทร : 092-7730500
 


นางวรรณดี มะหะหมัด
รองประธานสภา อบต.วังหิน
โทร : 087-8013813


นางสาวอันชรีย์ อินทโลหิต
เลขานุการสภา อบต.วังหิน
โทร : 088-1756066
 
 


นางวรรณนา มั่นคง
สมาชิกสภา อบต. วังหิน หมู่ที่ 1
โทร : 085-2706912


นางสาวกาญนา จูสิงห์
สมาชิกสภา อบต.วังหิน หมู่ที่ 2
โทร : 091-8383510


นายเชาวฤทธิ์ คามบุตร
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 063-5755488
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-535-067