หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
รายได้ดี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
เศรษฐกิจฟูเฟื่อง สู่เมืองน่าอยู่''
วิสัยทัศน์
'' วัดเขาถ้ำตะพาบ ''
อบต.วังหิน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
 
 
 
 


นายนาค ดวงมี
ประธานสภา อบต.วังหิน
 


นางสาววรรณณา มั่นคง
รองประธานสภา อบต.วังหิน


นางบุญช่วย กอบธัญกรณ์
เลขานุการสภา อบต.วังหิน
 
 


นายสุเทพ ศรีสนธิ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2


นางวรรณดี มะหะหมัด
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3


นายเร่ง เปาจีน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4


นางสาวบุญธรรม อำภัยบุญ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5


นางสาวอันชรีย์ อินทโลหิต
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-535-067