หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
รายได้ดี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
เศรษฐกิจฟูเฟื่อง สู่เมืองน่าอยู่''
วิสัยทัศน์
'' วัดเขาถ้ำตะพาบ ''
อบต.วังหิน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
 
 

แฝก  
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ก.ย. 2556
 
 
   
 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวและภัยแล้ง (สำหรับ อบจ. และ ทม.)  [ 24 ธ.ค. 2551 ]   
 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวและภัยแล้ง (สำหรับอำเภอ)  [ 24 ธ.ค. 2551 ]   
 
แนวทางการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง  [ 24 ธ.ค. 2551 ]   
 
โครงการประกวดตลาดดีมีมาตรฐาน ประจำปี 2551 (เฉพาะ อ.หนองขาหย่าง,อ.หนองฉาง,อ.บ้านไร่)  [ 24 ธ.ค. 2551 ]   
 
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2552  [ 17 ธ.ค. 2551 ]   
 
โครงการความร่วมมือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 17 ธ.ค. 2551 ]   
 
แจ้งแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามปฏิบัติการ "90 วัน พ้นภัยยาเสพติด"  [ 28 พ.ย. 2551 ]   
 
การประเมินเป้าหมายมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 พ.ย. 2551 ]   
 
การสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปี (คำของบประมาณ) ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สิ่ง  [ 27 พ.ย. 2551 ]   
 
ตัวอย่าง ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2551  [ 20 พ.ย. 2551 ]   
 
<< หน้าแรก...     12      13      14     (15)     16      17   
   
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-535-067