หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
รายได้ดี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
เศรษฐกิจฟูเฟื่อง สู่เมืองน่าอยู่''
วิสัยทัศน์
'' วัดเขาถ้ำตะพาบ ''
อบต.วังหิน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
 
 

แฝก  
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ก.ย. 2556
 
 
   
 
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณีการเปลี่ยนชื่อหรือจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะ  [ 23 ม.ค. 2552 ]   
 
การสำรวจหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมีพื้นที่คาบเกี่ยวกับเทศบาลและหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมู่บ  [ 23 ม.ค. 2552 ]   
 
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 ม.ค. 2552 ]   
 
การจัดทำโครงการประชุมสัมมนามอบนโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด  [ 21 ม.ค. 2552 ]   
 
การตั้งงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน  [ 21 ม.ค. 2552 ]   
 
การทดรองจ่ายเงินสะสม  [ 15 ม.ค. 2552 ]   
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ (  [ 7 ม.ค. 2552 ]   
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ  [ 7 ม.ค. 2552 ]   
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ (  [ 7 ม.ค. 2552 ]   
 
โครงการกวาดล้างโรคไข้หวัดนกในพื้นที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 6  [ 24 ธ.ค. 2551 ]   
 
<< หน้าแรก...     11      12      13     (14)     15      16      17   
   
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-535-067