หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาบริการ ซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถท่องเที่ยว (รถราง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการ ซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถท่องเที่ยว (รถราง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อตรายางจำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารสว่นตำบลวังหิน [ 7 ก.ย. 2564 ]ซื้ออาหารสำหรับผู้กักตัวที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 อาหารจำนวน 3 มื้อ มื้อละ 50 บาท แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 - 3 สิงหาคม 2564 และช่วงที่ 2 วันที่ 6 สิงหาคม 2564 - 22 สิงหาคม 2564 จำนวนทั้งหมด 330 กล่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,500.00 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]ซื้อปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งหมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2564 ]

  (1)     2      3