หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดภัย
รายได้ดี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
เศรษฐกิจฟูเฟื่อง สู่เมืองน่าอยู่''
วิสัยทัศน์
'' วัดเขาถ้ำตะพาบ ''
อบต.วังหิน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1
2
 
 
 
 


นาย ธีรชัย บัวประทุม
นายก อบต.วังหิน
โทร : 0818888508
 


นายกิตติพัฒน์ จาดผึ้ง
รองนายก อบต.วังหิน
โทร : 0864935669


นายอนุศักดิ์ ก๊กศรี
รองนายก อบต.วังหิน
โทร : 0818888135
 


นายอโณทัย บัวประทุม
เลขานุการนายก อบต.วังหิน
โทร : 0895688688
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-535-067