"กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง"  
 

   องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน  ขอเชิญชาวตำบลวังหินและตำบลใกล้เคียงร่วมกิจกรรมวันเด็ก 2557 ณ บริเวณวัดเขาถ้ำตะพาบ วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 12.30 น.      

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ม.ค. 2557 เวลา 10.09 น. โดย คุณวรรณกร โพธิ์ประดิษฐ์

ผู้เข้าชม 820 ท่าน